Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 374/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Skarga A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od września do grudnia 2011 roku