Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Łd 932/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Łd 729/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.

I SA/Łd 1132/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2013 r. i wrzesień 2013r.

I SA/Łd 32/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok

I SA/Łd 464/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za lipiec, wrzesień i październik 2011 r.

I SA/Łd 580/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za lata 2013

III SA/Łd 302/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł., obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od listopada 2006 r. do grudnia 2007 r.

I SA/Łd 362/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) ok

I SA/Łd 542/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 rok

I SA/Łd 246/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy styczeń
1   Następne >   2