Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 208/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług

I SA/Gl 694/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-18

Sprawa ze skargi J. W. na interpretację Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o uzupełnienie postanowienia WSA o orzeczenie w zakresie zwrotu kosztów postępowania

I SA/Gl 274/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gl 230/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-07

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w D. na interpretację Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku akcyzowego

I SA/Gl 299/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Gl 297/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gl 70/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku od towarów i usług

III SA/Gl 407/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej