Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Go 380/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych

II FSK 530/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

I SO/Go 2/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny z uwagi na nie przekazanie sądowi skargi na uchwałę w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

I SA/Go 380/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-03

Skarga Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych

I SA/Go 432/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-15

Skarga Prokuratora Okręgowego w Z. na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych na 2010 r.