Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 119/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-18

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Łd 1212/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

Skarga S. P. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2014 rok

I SA/Łd 1212/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

I SA/Łd 468/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz określenia zobowiązania podatkowego za 2010 rok

I SA/Łd 469/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz określenia zobowiązania podatkowego za 2011 rok