Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 403/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Łd 193/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-25

Skarga A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, za luty 2015 r.

I SA/Łd 194/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-25

Skarga A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, za marzec 2015 r.

I SA/Łd 192/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-25

Skarga A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, za styczeń 2015 r.