Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

IV SO/Wa 56/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

Wniosek T. i Z.G. o wymierzenie Radzie Dzielnicy [...] W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SA/Bk 364/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Cz. B. w przedmiocie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku