Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 474/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

III SA/Łd 475/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

III SA/Łd 473/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

III SA/Łd 479/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Łd 185/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich