Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Rz 1230/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich

II SA/Rz 1230/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Rektora [...] (bez numeru) w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich