Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 111/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Skarga T. S. na decyzję SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego