Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 313/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Daszyna w przedmiocie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie gminy Daszyna

II SA/Łd 681/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Skierniewice w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, S. Domarasiewicza, Warszawską i Grabina, uchwalonego uchwałą Nr XV/112/11 Rady Miasta Skierniewice oku

II SA/Łd 427/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta w Warcie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Zakrzew, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów-Rudunek w gminie Warta

II SA/Łd 344/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 166/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 560/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-02-24

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów