Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 492/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr X/61/2007 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 491/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr XII/82/2008 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 623/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łukta nr XXXV/192/2009 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta postan...

II SA/Gd 914/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1893/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1079/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

skarg J. C., W. W. i M. K. na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś w przedmiocie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi

IV SA/Wa 1199/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi S., S., J., F. oraz wsi W., P.

II OZ 1077/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

skarg J. C., W. W. i M. K. na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś w przedmiocie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi

II OZ 1078/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

skarg J. C., W. W. i M. K. na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś w przedmiocie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi

IV SA/Wa 1745/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: S., S., P., G., O., B., P.
1   Następne >   2