Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 891/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 30/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 237/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 408/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-26

Skarga Z. G. i S. G. na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 408/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 753/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji