Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 723/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-04

Skarga F. I. na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 3505/18 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Po 404/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-17

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Go 835/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Kr 208/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Kr 1411/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-22

skarg B. S., L. G. i B. G. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Sz 1178/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-31

WSA w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu T. P. od decyzji SKO w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Kr 1351/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

IV SA/Wa 3107/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z [...] września 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2491/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2