Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 998/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. Sp. k. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych

II SA/Rz 928/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie zawieszenia w prawach wykonywania polowania

II SA/Rz 598/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Nadleśniczego Nadleśnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania