Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1533/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

II SA/Gl 1003/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o nadanie klauzuli wykonalności pkt 2 wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1003/07

I SAB/Wa 186/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 745/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę
1   Następne >   +2   +5   +10   19