Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1114/17 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 457/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2321/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1767/17 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3206/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2660/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

skarg [...] S.A. z siedzibą w W. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w G. i Prezydenta Miasta G. wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2375/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania