Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1938/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania