Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Go 13/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu

II SA/Wa 1979/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi J. R. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

I OSK 1622/17 - Wyrok NSA z 2019-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. N. na orzeczenie [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Wa 1687/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wypłaty 100% uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

II SAB/Wa 552/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SA/Wa 1652/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1611/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania