Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 40/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozkazu personalnego Szefa Biura Ochrony Rządu nr [...]

II SA/Sz 658/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie nagrody rocznej

II SA/Wa 586/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku o przyznanie odszkodowania pieniężnego

II SO/Wa 53/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

Wniosek Z. T. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt dotyczących skargi z 1987 r. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

II SA/Wa 1134/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 177/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewykonania wniosku