Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1303/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przeniesienia z urzędu do pełnienia służby i powołania na stanowisko służbowe