Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2228/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 2311/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SO/Wa 10/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-08

Wniosek W. L o wymierzenie Komendantowi Służby Ochrony Państwa grzywny za nieprzekazanie w terminie pełnych akt administracyjnych sprawy II SAB/Wa 523/18

II SA/Wa 1899/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1739/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1584/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 128/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 357/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-10

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń odszkodowawczych

II SA/Wa 636/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   2