Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2350/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 4/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] stycznia 2017 r.

II SA/Wa 143/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 787/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2343/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 93/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 765/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów