Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej X

II SPP/Bk 86/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-06-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Wa 2103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1739/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 1652/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 362/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2147/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stosowania przepisów

II SA/Wa 118/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów