Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu X

II SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów

II SA/Wa 637/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów

II SAB/Wa 765/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi A.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

I OSK 2438/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 765/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 11/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi T.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SO/Wa 10/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-08

Wniosek W. L o wymierzenie Komendantowi Służby Ochrony Państwa grzywny za nieprzekazanie w terminie pełnych akt administracyjnych sprawy II SAB/Wa 523/18

II SA/Wa 2243/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2297/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   +2   5