Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Łd 553/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej