Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 761/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno

II SA/Rz 133/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-08

Sprawa ze skargi A. K. na czynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w przedmiocie nałożenia kwarantanny