Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2767/17 - Wyrok NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 690/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 588/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-04

Sprawa ze skargi D. O. na pismo Wójta Gminy M. w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego

III SA/Gd 409/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia w sprawie prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 592/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 344/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 540/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 219/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia