Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 164/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Skarga H. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o zwolnienie z dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia mieszkania

I OSK 2275/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 702/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1440/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji opróżnienia mieszkania za nieuzasadniony

II SA/Wa 2030/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 139/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści zobowiązuje Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego Z. Z. w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

II SA/Wa 849/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Policji o przydział kwatery tymczasowej

II SA/Wa 830/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej
1   Następne >   +2   +5   10