Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 832/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego