Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 108/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

II SA/Wa 179/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy z tytułu zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej