Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2073/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego

II SO/Ke 6/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku