Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 2073/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego