Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1418/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej stwierdzenia nieważności karty przesiedleńczej;

V SA/Wa 1865/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udzielenia zgody na wydanie zgody w celu repatriacji