Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

V SA/Wa 2977/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie udziałów;

V SA/Wa 514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 13 lipca 2010r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi N. C. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi

V SA/Wa 1266/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Skarga J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie własności nieruchomości

V SA/Wa 552/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

V SA/Wa 156/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie pomocy ze środków budżetu państwa dla repatriantów;

V SA/Wa 989/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości;

V SA/Wa 989/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości

V SA/Wa 1418/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej stwierdzenia nieważności karty przesiedleńczej;

V SA/Wa 415/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2