Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 421/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 931/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SAB/Wa 38/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SA/Wa 441/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o odszkodowanie uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody [...] nr [...];

IV SA/Wa 1727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku