Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 229/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.K. o skierowania do domu pomocy społecznej