Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Skarga J. J. J. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przekazania podania według właściwości

I SA/Wa 271/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I SA/Wa 2245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie podania organowi według właściwości