Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Sz 1609/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

SA/Sz 2628/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

SA/Sz 777/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

SA/Sz 1990/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

SA/Sz 462/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Lu 610/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Bd 363/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w M. w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w M. na kadencję 2004

SA/Sz 2018/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-24

Skarga S. M. '[...]' w S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia