Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 587/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kutno w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Łd 587/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kutno w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I SA/Łd 465/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na lata 2016

III SA/Łd 1063/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi