Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

III SA/Łd 82/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

II OSK 1060/18 - Wyrok NSA z 2019-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż