Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 76/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Szpitala Miejskiego o skierowanie Z.L. do domu pomocy społecznej

I OW 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej odpłatności za pobyt R.H. i P.H. w schronisku dla bezdomnych

I OW 26/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.O. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.B. o udzielenie świadczenia w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz przyznanie pomocy finansowej

I OW 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 61/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionego H.Ś. w domu pomocy społecznej

I OW 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

II OW 102/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przeniesienie decyzji Starosty K. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 101/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przeniesienie decyzji Starosty K. z [...] marca 2016 r. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę