Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I GW 14/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty należności wynikającej z umowy o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON