Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2071/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi D. D. w przedmiocie wymierzenia Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt I SA 1260/99

I SA/Wa 1672/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi Z. S. i H. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego