Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2675/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 948/08 oddalono skargę kasacyjną.

II OSK 2676/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2188/03 oddalono skargę kasacyjną.