Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 2071/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi D. D. w przedmiocie wymierzenia Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt I SA 1260/99

I SA/Wa 908/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi I. I. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 3032/02 i o wymierzenie grzywny 1. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych); 2. zasądza ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. D. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w W. przy ulicy [...], tytułem...

II SA/Wa 2036/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi Z. T. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 109/10 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji : -

I SA/Wa 1672/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi Z. S. i H. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OSK 2675/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 948/08 oddalono skargę kasacyjną.

I SA/Wa 918/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 948/08

I SA/Wa 919/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2188/03

II OSK 2676/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2188/03 oddalono skargę kasacyjną.

I OSK 1339/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 389/04

I OSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. D. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 10/08 1. uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   2