Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 214/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Skarga T.C. na pismo Szefa [...] nr [.] -

II SA/Rz 288/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-30

Skarga C. K., na działalność Wójta Gminy [...], w przedmiocie odmowy doprowadzenia do budynku mieszkalnego sieci wodociągowej,

II SAB/Rz 52/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

II SA/Rz 438/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta

II SO/Rz 15/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Wniosek P. T. o wymierzenie Gminie O. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -

II SA/Rz 1176/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. W. na dwie opinie [...] Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych , nr [...] sporządzone do operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym B., pow. [...] -

II SAB/Rz 25/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Wojewódzkiego w przedmiocie nie wszczęcia postępowania administracyjnego

II SAB/Rz 12/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-06

Sprawa ze skargi W. B. na odmowę wydania legitymacji honorowego dawcy krwi przez Zarząd Rejonowy PCK [...] -

II SA/Rz 106/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi W. S. na pismo Rejonowego Zakładu Energetycznego [...] w przedmiocie rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej

II SA/Rz 1175/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. W. na opinię [...] Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych , nr [...] sporządzoną do operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości rolnych zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym W., pow. [...] -
1   Następne >   2