Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1303/05 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych