Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2995/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

skarg Towarzystwa K. w N. w likwidacji i proboszcza parafii [...] w N. księdza J. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji