Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VI SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił: odrzucić skargę

I OZ 106/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SAB/Wa 78/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SA/Wa 1527/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-29

Skarga U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie : wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej

I OSK 1350/09 - Wyrok NSA z 2010-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 135/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji

VII SA/Wa 1931/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SO/Rz 6/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi A. i S. T. na pismo M. S. W. i A. w W. w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie zadań

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4